Utställningar

MAN – Museum Anna Nordlander är ett museum för samtidskonst vars utställningar både kan beröra och uppröra. MAN:s uppdrag att ställa normkritiska frågor om kön, identitet och genus. Med konsten som verktyg vill vi ställa frågan: Vem får vara människa på vems villkor?

MANs utställningar och projekt bygger på samarbeten med internationellt etablerade konstnärer och ofta bjuds publiken in för att medverka i utforskandet av det samhälle vi lever i. Museets samling omfattar konst från 1800-talet till idag.

Foto: Skellefteå museum
Verk av Sisters of Jam