Utställningar

MAN – Museum Anna Nordlander är ett museum för samtidskonst vars utställningar både kan beröra och uppröra. MAN:s uppdrag är att ställa normkreativa frågor om kön, identitet och genus. Med konsten som verktyg vill vi ställa frågan: Vem får vara människa på vems villkor?

MANs utställningar och projekt bygger på samarbeten med internationellt etablerade konstnärer och tar plats både i och utanför konsthallens väggar. Museets samling omfattar konst från 1800-talet till idag och består av verk skapade av kvinnor.

För mer information om MANs curatoriella program, utställningsidéer eller samarbeten, kontakta Madelaine Sillfors, curator och verksamhetsledare på MAN.

Foto: Skellefteå museum
Verk av Sisters of Jam