Sápmi Salasta

Residensprogram för urfolkskonstnärer och nordiska konstnärer

Konstkonsulenterna i Västerbotten utvecklar det internationella residensprogrammet Sapmi Salasta riktat mot samtida urfolkskonstnärer och nordiska konstnärer. Utformningen av residensprogrammet förbättrar möjligheter att skapa och presentera konst i hela länet genom att etablera produktionsplatser och mötesplatser på landsbygd och i glesbygd.

Sapmi Salasta är ett 3-årigt utvecklingsprojekt som sträcker sig från hösten 2019 till våren 2022. Detta projekt är till för att stärka det samiska konst- och kulturlivet med start i Västerbotten med utblick över hela Sapmi, samt tillsammans med andra internationella gästkonstnärer skapa gränsytor för yrkesverksamma konstnärer bosatta i Västerbotten. Därav namnet Sapmi Salasta som betyder Sapmi omfamnar. Projektet ska visa att det går att överleva och verka i glesbygd och i norr, samtidigt som det ska utmana kvalitetsperspektivet och förmedla kunskap över generationer.

Programmet är byggt på två tidsperioder: vistelse och presentation.  Under den första perioden bjuds konstnärer in för att besöka flera platser i länet för att kunna skapa sig en känsla och för att samla intryck. Sedan återkommer de en tid senare för en presentationsperiod.

Projektets konstnärliga ledning består av Tomas Colbengtson, Gunvor Guttorm, Britta Marakatt Labba och Dan Jåma. Deltagande konstnärer 2019 är Sissel M Bergh, Julie Edel Hardenberg, Per Enoksson och Sonya Kelliher Combs.

Sapmi Salasta organiseras av Konstkonsulenterna i Västerbotten och finansieras av Kulturrådet, Region Västerbotten och Konstnärsnämnden. Projektägare är Skellefteå Museum AB genom avdelningen Museum Anna Nordlander. Ida Hansson, MAN, är projektledare och har tidigare arbetat som verksamhetsledare för konstfrämjandet i Västerbotten samt har en Master examen i Fri konst via Umeå Konsthögskola och en Bachelor examen i Fri Konst via Kunstakademiet i Trondheim. Hon brinner för Västerbotten från både kust till fjäll och vill arbeta för att inlandets möjligheter ska få synliggöras.

För mer information kontakta Ida Hansson, projektledare för Sápmi Salasta.