Projekt

Sápmi Salasta 2020

Äntligen får vi möjlighet att presentera årets deltagare och deras arbeten. Som så mycket annat som skulle ha skett i våras så fick även Sápmi Salasta flytta på sig och omforma sig. Men nu är det dags. De tre konstnärerna som under hösten 2019 besökte Västerbotten och Sápmi visar sitt arbete digitalt. Under vecka 42 kommer deras korta filmer publiceras på instagram och facebook. Alla filmerna publiceras också samtidigt här på hemsidan och ligger kvar till 8 nov. Missar du ett inlägg på fb eller insta kan du med andra ord ta del av alla filmerna här.

Gå till presentationerna här.


At last we have the honor to present the work of the artists participating this year. Due to the pandemic Sápmi Salasta had to be postponed and take a different shape. The artists visited Västerbotten – Sápmi last fall (2019) and the plan was for them to come back this spring to present their work. Instead of coming back we are now showing their work digitally. During the week of 12-18 October the artists videos will be published on Instagram and Facebook. From the 12th of October til the 8th of November all videos will be shown here at this site.

See all presentations here.


Sápmi Salasta

Sápmi Salasta är ett treårigt utvecklingsprojekt som sträcker sig från hösten 2019 till våren 2022. Syftet är att utveckla ett permanent residens i Västerbotten för urfolkskonstnärer, med samarbetspart¬ners och samverkan i hela Sápmi och i det arktiska området.

Projektets ambition är att stärka det samiska konst- och kulturlivet samt förbättra möjligheter för konstnärer att skapa och presentera konst i hela Västerbotten. Projektet ska skapa en mot¬vikt och ett komplement till de befintliga konst¬närsdrivna, privata och offentligt finansierade verksamheter som idag ligger fysiskt centrerat till länets kuststäder. Residenset riktar sig till urfolkskonstnärer i det arktiska området för att skapa möjligheter för möten och utbyte och därigenom även bidra till den internationella konstscenen för urfolkskonstnärer.

Läs mer under projektets egen sida.


Sápmi Salasta is a three-year development project running from autumn 2019 to spring 2022. The aim is to develop a permanent residence in Västerbotten for indigenous artists, with partners and collaborations throughout Sápmi and in the Arctic.

Sápmi Salasta’s ambition is to strengthen the Sami art and culture, and to improve the opportunities for artists to create and present art throughout Västerbotten. The project will create a counterbalance and a complement to the existing artist-run, private and publicly funded activities that today are physically centred in and around the county’s coastal cities. The residency is directed towards indigenous artist in the arctic, the aim is to contribute to the international arena for indigenous artists.

Read more about it on the project page.