Projekt

Sápmi Salasta

Konstkonsulenterna i Västerbotten utvecklar det internationella residensprogrammet Sapmi Salasta riktat mot samtida urfolkskonstnärer och nordiska konstnärer. Utformningen av residensprogrammet förbättrar möjligheter att skapa och presentera konst i hela länet genom att etablera produktionsplatser och mötesplatser på landsbygd och i glesbygd.

Läs mer under projektets egen sida.