No show (intentions of a collective)

Varmt välkomna till MAN och Nordanå, 22 oktober kl. 18.00.

I starten av den här terminen har de nya studenterna på Konsthögskolan i Umeå arbetat tillsammans med Gean Moreno, konstnär, författare och curator baserad i Miami. Utställningen växte fram ur en serie workshops vid Umeå konsthögskola med förstaårsstudenterna under ledning av Gean Moreno, konstnär, författare och curator baserad i Miami. Workshopsen utvecklades utifrån olika former av begränsningar. Först fick studenterna arbete utanför sina egna konstnärskap och första att skapa kollektiva projekt. För det andra ombads de att organisera en utställning utanför det vanliga utställningsrummet. Slutligen ombads de att arbeta i en stad som de inte kände så väl – Skellefteå.

NO SHOW (intention of a collective) är resultatet av att arbeta runt en serie av begränsningar, att skapa möjligheter utifrån en plats som ingen haft tillgång till före det att byggandet av utställningen inleddes. De verk och projekt som studenterna kommer att presentera har vuxit fram i ”blind” planering och ren improvisation, genom långvariga samtal och direkt reaktion till platsen.

Gean Moreno, curator

MA1 handledare, Swetlana Heger, Umeå konsthögskola

Projektkoordinatior: Fanny Carinasdotter