Kurs: Kvinnor och konst – en översikt

I samarbete med Museum Anna Nordlanders vänner har vi möjligheten att bjuda in er till en veckoslutskurs för alla konstintresserade.

Kvinnor och konst – en översikt

Kursen leds av Ann-Catrine Eriksson, universitetslektor/FD i konstvetenskap, institutionen för kultur- och medieteori, Umeå universitet.

Lördag 10 oktober kl 13-16: Ett historiskt perspektiv

Söndag 11 oktober kl 10-13 Ett samtidsperspektiv (1900-talet och framåt)

Anmälan görs senast 25 september till

Anmälan senast 25 september till antingen:

Stig Forssell, e-post: stifor44@hotmail.com, tel: 0910-139 16

Britt Liljekvist, e-post: britt.liljekvist@gmail.com, tel: 0910-775 907

Kostnaden: 200 kronor (100 kronor för studenter).

 

Arrangör: Museum Anna Nordlanders vänner i samarbete med Museum Anna Nordlander