Inga undantag

Vad är konstens värde och går det att mäta? Vilken rytm kräver konsten för att dess potential ska kännas och kunna tas till vara?

Mikael Löfgren, författare till rapporten Inga undantag, hävdar att Sveriges samtidskonsthallar är start- och landningsbanor för intensiv trafik mellan det lokala och det globala men också mellan olika epoker. De ingår i och bidrar till sammansatta och överlappande ekosystem, till exempel konstvärlden, lokalsamhället, bildningen, offentligheten och forskningen. Men de är förbisedda, underuttnyttjade och delvis märkta av brysk behandling av media och den snabbt växande offentliga byråkratin. Och mitt i allt detta, i utvärderingarnas tidevarv: lika lite som kärlek och humor kan konstens värde på ett enkelt sätt kvantifieras.

Inga undantag har beställts av Klister och är delfinansierad av Riksutställningar i linje med myndighetens särskilda uppdrag (sedan 2011) att prioritera den samtida konstens utveckling och spridning i landet. Rapporten argumenterar för att samtidskonsthallarnas verksamhet bör inkluderas mer i det seriösa offentliga kultursamtalet och att den bör utvärderas med metoder och språk som kan uppfatta och formulera konstens verkliga värden.

Klister är ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige som startades 2011. Nätverket vill belysa dessa samtidskonstinstitutioners funktion i samhället. Klisters medlemmar är Alingsås konsthall, Bildmuseet i Umeå, Borås konstmuseum, Botkyrka Konsthall, Gävle Konstcentrum, Göteborgs konsthall, Kalmar konstmuseum, Konsthall C i Hökarängen, Konsthallen Bohusläns museum, Konsthallen i Haninge kulturhus, Kulturens Hus i Luleå, Lunds konsthall, MAN-Museum Anna Nordlander i Skellefteå, Marabouparken konsthall i Sundbyberg, Röda sten i Göteborg, Signal i Malmö, Skövde kulturhus, Tensta konsthall och Örebro konsthall.

Fram till våren 2014 har också Johan Pousette från Riksutställningar varit delaktig arbetet med rapporten.

Ladda ner hela rapporten via Riksutställningars hemsida: http://riksutstallningar.se/content/inga-undantag-–-rapport-om-samtidskonsthallarnas-nyckelroll