Konstkonsulent

I Västerbottens finns två konstkonsulenttjänster som delar ett gemensamt uppdrag. MAN i Skellefteå och Konstfrämjandet Västerbotten är huvudmän för verksamheten. Konstkonsulentens uppdrag är att stärka, främja och utveckla samtidskonstens ställning i länet. I arbetet ingår att koordinera insatser och aktiviteter utifrån en övergripande verksamhetsplanering som följer Region Västerbottens kulturplan.

Konstkonsulentens roll är att vara en resurs för länets kulturaktörer och främja insatser som ger invånare i hela länet möjlighet att ta del av och uppleva samtida konst. En viktig del av konstkonsulentens arbete är att bygga nätverk, att initiera, samverka och driva projekt på regional, nationell och internationell nivå. I uppdraget ingår även att främja barn och ungas möjlighet att ta del av samtida konst.

Verksamheten finansieras av Region Västerbotten och Skellefteå kommun.

För mer information eller rådgivning, kontakta Marlene Josefsson, konstkonsulent på MAN.

Foto: Skellefteå museum