'

MAN, Nordanå, Ernst westerlundsallé, 931 22 Skellefteå

0910 - 73 55 10

man@skelleftea.se

Tis: 10.00 -19.00

Tors – Sön: 10.00 -16.00

Mån: Stängt

Priset

Syftet med priset på 50 000 kronor är att vartannat år uppmärksamma en kvinnlig, nordisk konstnär eller arkitekt vars arbete juryn bedömt vara intressant och/eller nyskapande. Pristagaren kan också premieras för att vara banbrytande inom sin disciplin eller för hela sin konstnärliga gärning. Anna Nordlanderpriset instiftades 1993.

 

Jury

Pristagaren utses av en jury, bestående av fyra ledamöter, valda för tre prisutdelningar. Juryn består av två konstvetare och två konstnärer.

 

Pristagare

2013 Maria Lindberg

Juryns motivering: Vits kommer från tyskans witz och betyder ”vetande”, ”förstånd”. Det är en bra startpunkt för att diskutera Maria Lindbergs konstnärskap. Hennes verk har onekligen en hel del humoristiska poänger, men framför allt kännetecknas de av en genuin kunskap rörande språk och mänskligt beteende – hämtat från såväl en nära omgivning som ifrån världen. Lindberg har tecknat, skrivit, producerat video, spelat in ljud och utfört installationer sedan mitten av 1980-talet. Det är en lång period som kan visa upp ett konsekvent inkonsekvent konstnärskap. Tankar och idéer är vad som står i centrum i hennes verksamhet, och tankar kan löpa litet som de vill. Genom konstnärens egensinnighet och uppmärksamma blick blir betraktaren förhoppningsvis medveten om sitt eget tänkande.

 

2011 Mette Ramsgaard Thomsen

Mette Ramsgaard Thomsen, lektor vid Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn och ledare för Center för Informationsteknologi och Arkitektur (CITA).

I sin forskning undersöker Mette Ramsggard Thomsen hur digitala medier får konsekvenser för hur arkitektur tänks, formges och realiseras.

Hennes arbete har lett till en arbetsmodell som ligger i gränssnittet mellan arkitektur och konst och som genom experiment tillåter en vidareutveckling av det som vi uppfattat som arkitektur. I svaren på de problemställningar som Mette Ramsgaard Thomsen ställer ryms en stor konstnärlighet något som är befriande i en tid då vi allt som ofta gör stor skillnad mellan konst och vetenskap.

Sedan 2005 har Mette Ramsgaard Thomsen byggt upp CITA från att vara en person i ett rum till att vara ett internationellt erkänt forskningscenter, efterfrågat av erkända forskare från hela världen, med 11 anställda och 4 doktorander.

Mette Ramsgaard Thomsen är född 1969 och har forskat och undervisat vid Bartlett School of Architecture, Department of Computer Science, UCL och University of Brighton, School of Architecture and design. Hon har doktorerat i arkitektur och informatik vid University College London och har forskat vid Fraunhofer Institutet, Tyskland samt vid Human Interface Technology Laboratory, USA.

 

2009 Maria Miesenberger, Sverige

Maria Miesenberger är sedan debuten på 1990-talet främst förknippad med en rad av uppmärksammade fotografiska serier, bland dem kanske den svart/vita serien Sverige/Schweden är den mest kända. Men i lika stor grad är hennes arbete skulpturalt och tredimensionellt, textilt och färgsprakande.

Maria Miesenbergers arbeten är konstverk i vilka vi möter oss själva och våra egna minnen. Det är bilder av hennes och andras barndoms vardag. Hennes konst väcker frågor om hur det är att växa upp, hur vi formar vår plats i världen eller kanske ändå mest frågor om hur vår plats och roll i världen formas av yttre omständigheter. Lika säkert som hon utforskar det privataste av privata i de egna fotoalbumen öppnar hon dörrar till mitt, till synes, hemliga liv.

Maria Miesenberger är född 1965 i Svalöv och utbildad vid Konstfack, Stockholm och Parsons School of Design i New York. Hon har medverkat i ett stort antal internationella utställningar och utsågs till årets Märta Måås Fjetterström-konstnär 2005.

Prisutdelning och invigning av Maria Miesenbergers utställning sker 9 december kl. 13.00 i Museum Anna Nordlanders konsthall, Nordanå.

 

2007 Nathalie Djurberg, Sverige

Juryns motivering: ”Nathalie Djurbergs animerade filmer inbegriper tabubelagda ämnen där moraliska konventioner ifrågasätts i ett eget uttrycksmässigt fält. Djurbergs befriande och humoristiska sätt att ta sig an makthierarkier, våldsamheter eller obsceniteter vittnar om starkt mod och en unik konstnärlig egensinnighet.”

 

2005 Eva Zettervall, Sverige

Juryns motivering: ”Eva Zettervall har under en mängd år visat sin betydande roll i svenskt konstliv genom att med kraft, mod och glimtar av humor gestalta viktiga köns politiska frågor i sin konst. Eva Zettervall ifrågasätter dagsaktuella ämnen med anknytning till makt och kön när hon tar upp motiv som rör parrelationer, sexualitet, könsroller och handlingsutrymme.”

 

2003 Kirsten Justesen, Danmark

Juryns motivering till valet av 2003 års pristagare: ”Under en lång rad år har Kirsten Justesen konsekvent arbetat med kvinnans villkor och erfarenheter i samhället, något som bland annat springer ur hennes engagemang i kvinnorörelsen. Ofta använder hon sin egen kropp för att gestalta exploatering och underordnande, likaväl som kraft, motstånd och livsglädje. Med olika medel – skulptur, foto, performance m.m. – framställer och synliggör hon existentiella upplevelser av tid, rörelse och sinnlighet. Kirsten Justesen berör och väcker insikt genom sitt betydande konstnärskap.”

 

2001 Eva Lange, Sverige

Eva Lange, född 1935. Juryns motivering till valet av 2001 års pristagare: “Eva Langes arbete är förankrat i en klassisk formtradition, inom vilken hon har utvecklat och fördjupat sitt medium till ett fulländat uttryck. Hennes verk tar en självklar plats i rummet genom det sätt på vilket hon kombinerar organisk sprödhet och livsbejakande kraft i monumental gestalt. Skulpturerna inbjuder till en dialog som griper betraktaren både känslomässigt och fysiskt. Mötet med dem är mångfacetterat: de är omedelbart bejakande men erbjuder också motstånd med ett drag av ointaglighet, de besitter både lätthet och djupt allvar. Lange väcker insikter om grundläggande sätt att se, förstå, tolka och uppfatta den verklighet vi lever i”.

 

1999 Line Bergseth, Norge

Line Bergseth, född 1965, utbildad i Oslo vid Statens hantverks- och konstindustriskola och vid Konstakademien. Line Bergseth undersökte under 90-talet relationen levande blomma och målning. Med sina blomstermotiv vill hon undersöka de ljus- och skuggproblem som uppstår när de levande blommorna kommer in i rummet. Utgångspunkten är förhållandet rum, ljus, planta och målning. Hon målar i olja på trä eller duk, men använder även akvarelltekniker för att översätta blommans kvalitet, färg, doft och form i bild.

 

1997 Elle-Mie Ejdrup Hansen, Danmark

Elle-Mie Ejdrup Hansen, född 1958. Hennes konst präglas av politiska och existentiella frågor. Hon vill med sina verk åstadkomma en dialog med människor och konfrontera konsten med verkligheten. Det är främst fredsfrågor som engagerat henne, vilket framgår av det långa projektet “Fredsskulptur“, 1992 till 1995, som hon var initiativtagare och daglig ledare till. Hon arbetar bland annat med foto, video- och ljusinstallationer.1995

 

Annu Vertanen, Finland

Annu Vertanen, född 1960, utbildad i Finland, bland annat vid Imatra Konstinstitut för grafik. Hon är influerad av traditionell japansk träsnittsteknik, av zenmålare och Karen Kunc´ reduktionsteknik med oljebaserad färg på trä. Hon experimenterar med träsnittstryck i flera genomskinliga lager av färg och använder ljus för att åstadkomma rymdillusion. Hon har intresserat sig för att utforska parallellen människa – teknik, kontraster och kommunikation. Hon har påverkats av den nya teknikens språk och har uttryckt sig med grafik, video- och tredimensionella installationer.

 

1993 Britta Marakatt-Labba, Sverige

Britta Marakatt-Labba, född 1951, utbildad vid Konstindustriskolan i Göteborg. Hennes speciella teknik är textilbroderi med tunna kamgarner på linne, med motiv förankrade i den samiska kulturen: barndomen, traditionen och mytologin. Scenografi, scenkläder, dockteater och bokillustrationer har hon också arbetat med.