Ulrika Sparre | Jag är störst

28.6 – 9.9 2018

Museum Anna Nordlander presenterar under valåret 2018 två utställningar där aktuella frågeställningar tar plats. Under sommaren och tidig höst ställer vi oss frågan: Vad är det som förenar människor i Sverige idag? Från den 28 juni fram till valdagen presenterar vi konstnären Ulrika Sparre.

Centralt i utställning Jag är störst är ljudverket med samma namn. Verket tar formen av ett böneutrop där Jaget tillbeds. Konstnären har själv läst in utropet och använder sig av samma estetik som en muslimsk bönesång. Tanken är att genom sången förena människor.

Idag har vi i Sverige svårt att hitta något som förenar oss bortom reklambudskap eller tron om en gud. Vi får redan från tidig ålder lära oss att vi själva är ytterst ansvariga för utvecklingen i våra liv.

Är det möjligt att se människor omkring oss som ett kollektivt vi med jaget som ett gemensamt mål? Detta som en naturlig del i vår strävan efter att vara det självsäkra Jaget som uppnår allt.

Kan vi – genom våra jag – skapa en förenande kraft genom tron på oss själva som individer och individualister. Detta i kombination med våra ambitioner att utmärka oss genom vårt eget varumärke och våra egna livsval.

Utställningen vill föra ett samtal runt samtida livsåskådning, sekularisering och individualismen som följd av ett kapitalistiskt västerländskt samhällsystem, där tron på oss själva är den enda vägen.

Ulrika Sparre bor och arbetar i Stockholm och intresserar sig för samtida sanningssökande och behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Hon utbildade sig på Konstfack och Gerrit Rietveld Academie i Holland, och arbetar med installation, skulptur, fotografi, film, performance och ljud. Ulrika har ställt ut på bl.a. Färgfabriken i Stockholm, Reykjavik Art Museum, Galleri Niklas Belenius, Varbergs Konsthall, Stene Projects Gallery, Artipelag och Dome of Visions.

Bild: I am your only answer (2008) Foto: Fredrik Sweger