Ständigt denna Anna 5 | Huvud och hjärta

26.3 – 29.10 2017

Ständigt denna Anna är en serie där vi i fem fristående utställningar på ett eller annat sätt förhållit oss till Anna Nordlanders konstnärskap.

Sista delen av Ständigt denna Anna gav en personlig inblick i Anna Nordlanders liv genom ett 40-tal brev till konstnärskollegan och vännen Kerstin (Kitty) Cardon, daterade mellan 1866–1879. Genom Annas egna ord och tankar levandegjordes hon som konstnär och människa.

Under hela utställningsperioden fanns det även möjlighet att ta del av ungdomars kreativa tankar och tolkningar av Annas brev. Dessa olika kulturuttryck tog plats och presenterades i Mellanrummet.

De brev som utställningen byggde på finns i Finlands Nationalgalleri Arkivsamlingar, Gösta Stenmans arkiv.