Cross the line – om modet att berätta

14.2 2018 – 15.4 2018

Vi befinner oss mitt i en revolution. Under hösten 2017 skapades ett upprop, en plattform, där berättelser som sedan länge tystnat och dolts under skuld och skam, gavs form och en gemensam röst.

I utställningen Cross the line har historier från kvinnor i olika åldrar, från olika delar av Sverige men främst med koppling till Västerbotten samlats. Tillsammans med starka fotografiska porträtt och illustrationer lyfts dessa röster upp till ytan och synliggör de strukturer som möjliggjort åren av tystnad.

En ny tid är här.

Paulina Holmgren, fotograf
Evelina Nilsson, art director och illustratör
Irja Berntson, jämställdhetsutvecklare och redaktör

Foto Paulina Holmgren